Żłobek Miejski Nr 2
w Toruniu

Zasady przyjęć

Zasady przyjęcia dziecka do żłobka
 

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej informuje, że od dnia 1 lipca 2018 r. nabór do żłobków miejskich odbywa się drogą elektroniczną. Portal dla rodziców, którzy chcą zapisać dziecko do żłobka miejskiego jest dostępny pod adresem https://zlobek.um.torun.pl

   W celu prawidłowego wypełnienia i złożenia wymaganych dokumentów prosimy zapoznać się z „Zasadami naboru”, dostępnymi pod adresem https://zlobek.um.torun.pl/doc/zasady_rekrutacji  .

Uwaga!

Rodzic chcący zapisać dziecko do żłobka:

1) loguje się w systemie,

2) wypełnia wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka,
3) wskazuje wybrany żłobek główny oraz ewentualne żłobki alternatywne,

4) drukuje wypełniony wniosek w formacie pdf., który  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów składa, w celu zatwierdzenia, w ciągu 7 kolejnych dni roboczych wyłącznie do  żłobka głównego.

W przypadku braku dostępu do Internetu, na prośbę rodzica, zapisu może dokonać uprawniony pracownik żłobka  w godzinach pracy administracji.

Informacji udzielamy również telefonicznie lub mailowo.

ZASADY REKRUTACJI

 1. Rekrutacja do Żłobków Miejskich w Toruniu odbywa się za pomocą systemu dostępnego na stronie https://zlobek.um.torun.pl
 2. System rekrutacji oparty jest o kryteria naboru określone w Ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz w statutach żłobków.
 3. Składanie wniosków o przyjęcie dziecka odbywa się w systemie ciągłym – całorocznym.
 4. Nabór główny ma miejsce od dnia 01 września danego roku.
 5. W momencie pojawienia się wolnego miejsca w danej grupie wiekowej w trakcie trwania roku szkolnego, dyrektor decyduje o przyjęciu dziecka z listy wniosków oczekujących w systemie.
 6. Do Żłobka w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miasta Toruń, których rodzice pracują zawodowo lub uczą się w systemie dziennym.
 7. Pierwszeństwo w naborze mają dzieci z rodzin wielodzietnych i dzieci niepełnosprawne oraz rodzeństwo dzieci objętych opieką żłobka.
 8. Rodzic chcący zapisać dziecko do żłobka loguje się w systemie:
  • wypełnia wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka,
  • wskazuje wybrany żłobek główny z możliwością wyboru żłobków alternatywnych,
  • drukuje wypełniony wniosek w formacie pdf., który  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów składa, w celu zatwierdzenia, w ciągu 7 kolejnych dni roboczych wyłącznie do żłobka głównego.
 9. W przypadku braku dostępu do Internetu, na prośbę rodzica, zapisu może dokonać uprawniony pracownik żłobka w godzinach pracy administracji.
 10. Przyjęcie dziecka do żłobka uzależnione jest od:
  • ilości uzyskanych punktów w procesie rekrutacji,
  • ilości wolnych miejsc w poszczególnym żłobku oraz w danej grupie wiekowej.
 11. Do żłobka przyjmowane są dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia. 
 12. Dzieci przyjmowane są do dwóch grup wiekowych:
  I grupa – od ukończenia 20 tygodnia życia do 12 miesiąca
  II grupa - powyżej 12 miesiąca do 3 lat.
  Dopuszcza się przesunięcie granicy wiekowej w poszczególnych grupach oraz tworzenie grup mieszanych wiekowo.
 13. Rodzic ma obowiązek w okresie od 1 do 30 kwietnia danego roku, do godziny 15.00 osobiście potwierdzić wolę zapisania dziecka do żłobka głównego oraz dokonać ewentualnych zmian w złożonej dokumentacji.
 14. Niedopełnienie przez rodzica obowiązku, o którym mowa w ust. 12 skutkuje anulowaniem wniosku, tj. usunięciem go z listy wniosków oczekujących.
 15. W dniu 15 maja danego roku (bądź kolejnym dniu roboczym, jeśli 15 maja jest dniem ustawowo wolnym od pracy), do godz. 15:00, komisja rekrutacyjna każdego żłobka wywiesza:
  • listę dzieci przyjętych,
  • listę rezerwową.
 16. Wnioski złożone po 30 kwietnia danego roku trafiają na listę wniosków oczekujących na przyjęcie do żłobka.
 17. Dzieci uczęszczające do żłobka nie biorą udziału w ponownej rekrutacji.

Adaptacje

Pierwsze przybycie dziecka do żłobka następuje po uprzednim umówieniu się rodziców z opiekunką grupy. Okres adaptacji jest indywidualny dla każdego dziecka i uzależniony od specyficznych cech dziecka. Trwa przeciętnie od 2 tygodni do 1 miesiąca. Wprowadzanie na grupę dziecięcą rozpoczyna się w obecności dorosłej osoby bliskiej i stopniowo przedłuża się. Gdy dziecko pozna otoczenie, salę i ciocie, rodzice/ opiekunowie stopniowo wycofują się. Czas pobytu ulega stopniowemu wydłużaniu.

Jeśli chcecie Państwo przekonać się czym jest żłobek i na czym polega praca z małym dzieckiem, zapraszamy. Każdy z Państwa może obejrzeć placówkę, dziecko może wziąć udział w zajęciach otwartych (zajęcia rytmiki we wtorki i czwartki/ zajęcia wspierające rozwój dzieci 3- letnich w środy).

 

Warunkiem rozpoczęcia uczęszczania dziecka do żłobka jest:

 • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia dziecka (tzw. zdolność lekarska, brak przeciwskazań);
 • Zaświadczenie lekarskie o rodzaju diety - w przypadku wskazań diety eliminacyjnej.

 

Przyjąłem do wiadomości i zgadzam sięKorzystanie ze strony internetowej (www.zlobek2torun.pl) oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.