Żłobek Miejski Nr 2
w Toruniu

Aktualności

 

Szanowni Państwo / Drodzy Rodzice

Serdecznie zapraszamy

na ZEBRANIE RODZICÓW

dnia 09 października 2019 r. (środa)

 1. godz. 16.30    spotkanie w swojej grupie
 2. godz. 17.00    zebranie ogólne Hol (parter)

 

 

 

 

 UWAGA !!!

                                                          dot. ODPŁATNOŚCI  ZA   ŻŁOBEK:

od 01.O9.2019 r.

Zmiana nr konta bankowego

 

nowy nr konta bankowego:  BANK MILLENIUM

 22  1160  2202  0000  0003  8744  9254

Nr konta bankowego na RADĘ RODZICÓW bez zmian

 

 

 

 

od 01.O9.2019 r.

ZASADY  ODPŁATNOŚCI  ZA   ŻŁOBEK:

 

►  WPŁATY NA KONTO  ŻŁOBKOWE  POWINNY  WPŁYNĄĆ

W TERMINIE DO 15-GO  KAŻDEGO MIESIĄCA,  PO TYM TERMINIE NALICZANE BĘDĄ ODSETKI USTAWOWE

BEZ  PROWIZJI  WPŁAT  DOKONYWAĆ MOŻNA W BANKU MILLENNIUM

OPŁATA     ZA     ŻŁOBEK

NA   KONTO  22  1160  2202  0000  0003  8744  9254

OPŁATA   NA    RADĘ    RODZICÓW

NA KONTO   31  1160  2202  0000  0000  6172  0861

 

                                 

                             INFORMACJA!                    

Informujemy, iż od 01.08.2019- 31.08.2019 r. w Żłobku Miejskim Nr 2 w Toruniu trwa                             przerwa wakacyjno- remontowa. Działalność zostaje wznowiona z dniem 02.09.2019 r.

 

Toruń, 26.07.2019 r.

 

...............................................................................................................................................................................

POMOC OSOBOM POSZKODOWANYM PRZESTĘPSTWEM

 

           Informujemy, iż na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dzięki Fundacji Dies Mei         we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości  zostały utworzone:

Punkt Okręgowy oraz punkty lokalne dla osób pokrzywdzonych  przestępstwem pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości dzięki środkom z Funduszu Sprawiedliwości .

Jest to cenna informacja dla osób poszkodowanych przestępstwem .

Jeżeli jesteś ofiarą dotkniętą takim zdarzeniem jak :

 • Uszkodzenie ciała , bójka lub pobicie , wypadek komunikacyjny  , groźby karalne , gwałt , przemoc w rodzinie , inne rodzaje przemocy , kradzież , rozbój , oszustwo , uszkodzenie mienia lub inne przestępstwo

ZGŁOŚ SIĘ PO POMOC !

Miejsca realizacji  udzielania pomocy : Toruń, Chełmża , Grudziądz, Golub Dobrzyń , Wąbrzeźno , Brodnica , Chełmno , Rogoźno

W latach 2019-2021 planujemy udzielić wsparcia osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadków przestępstwa oraz  osób  im  najbliższych  w  ramach  Ośrodków  Pomocy  Pokrzywdzonym Przestępstwem.

W zakres nieodpłatnego udzielania pomocy przez ośrodek wchodzi :

 • Pokrycie kosztów pomocy prawnej / mediacji
 • Pomoc psychologiczna/ psychoterapeutyczne 
 • Szerokie wsparcie  socjalne  takie jak :
 • Pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych , w tym w ramach indywidualnego nauczania
 • Pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych
 • Finansowanie szkoleń i kursów oraz egzaminów zawodowych
 • Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia
 • Finansowanie okresowych dopłat do zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną , energię elektryczną , gaz , wodę , opał , odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny , proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu
 • Usługa dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa
 • Pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych
 • Pokrywanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego
 • Finansowanie kosztów wyjazdu : osoby uprawionej wraz z małoletnim , nad którym sprawuje pieczę , uprawnionego małoletniego wraz z osobą pod której pieczą pozostaje , podczas którego będzie udzielana pomoc , o której mowa w § 4 , pkt 1 , ppk 4

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości Pomoc będzie świadczona  w  8 lokalizacjach:

1. Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Toruniu ul. Mickiewicza 49/49a parter czynny :

Poniedziałek 8:30 – 15:30 ;  Wtorek 8:30 – 15:30 ; Środa 8:30 – 15:30 ; Czwartek 13 - 20 ; Piątek 13 – 20 ; Sobota 10 – 14

Kontakt : 663 – 495 – 597 , 663 – 561 – 304

2. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem Chełmża ul. Tumska 12

Czynny Środa w godzinach  11:30 - 15:30;   Kontakt : 663 – 495 – 597

3. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem Grudziądz  ul. Chełmińska 97

Czynny w czwartki w godzinach 14 – 18;   Kontakt : 669-916-044

4. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

 Chełmno ul. Słowackiego 3;  czynny w Środy 11:30 - 15:30;    Kontakt : 669-916-044

5. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem Rogoźno 91 C

Czynny we Wtorek 11:00-15:00;  Kontakt : 669-916-044

6. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem Golub Dobrzyń  ul. Kilińskiego 10

Czynny w Środę 12:00 - 16:00;  Kontakt : 669-916-044

7. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem Wąbrzeźno  ul. 1 Maja 46

Czynny w  Poniedziałek 11:00 - 15:00; Kontakt : 669-916-044

8. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem Brodnica  ul. Ustronie 2B

Czynny w  Piątek 8 - 12;  Kontakt : 669-916-044

 

Toruń, 13.06.2019 r.

 

...............................................................................................................................................................................

 

PIKNIK RODZINNY

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

        Podsumowywanie mijających lat organizacją Festynu na terenie ogrodu żłobka, stało się tradycją.

     W tym roku ze względu na trwającą rozbudowę przyjęliśmy inne rozwiązanie planując wraz                                 z Radą Rodziców organzację Pikniku, w leśnej scenerii- na terenie Osady Barbarka.

Piknik zaplanowaliśmy na dzień 7 czerwca 2019 r. od godz. 16:00 do godz. 19:30.

Pragniemy by ten dzień był świętem zarówno dla Dzieci, jak również dla Rodziców i całych rodzin.

W programie Pikniku Rodzinnego przewidujemy:

 • wspólną zabawę wszystkich Dzieci z Rodzinami w rytm muzyki;
 • konkursy;
 • przejazdy hulajnogami i samochodami;
 • zamek dmuchany i trampolinę;
 • duże bańki mydlane i próby zamykania dzieci w bańce;
 • malowanie buziek i wykonywanie prac plastycznych;
 • Dr Clown- zabawa z balonikami oraz spotkanie z postacią z bajki- Minionekime;
 • pokaz dziecięcego karate;
 • pieczenie kiełbasek przy ognisku;
 • słodki poczestunek;
 • i inne atrakcje.

                                                                                           Serdecznie zapraszamy!!!

 

Toruń, 04.06.2019 r.

 

...............................................................................................................................................................................

INFORMACJA!

Dnia 28 maja (wtorek) o godz. 9:00  

Teatr Bajeczny wystawi w Żłobku Miejskim Nr 2 w Toruniu

dla dzieci  spektakl pt.

„ BAJECZKI CUKIERECZKI”

Zapisy na spektakl dla dzieci z zajęć otwartych w Administracji Żłobka.

 

Zapraszamy!

 

Toruń, 23.05.2019 r.

 

...............................................................................................................................................................................

INFORMACJA!

                       Dnia 16 maja ( czwartek ) o godz. 9:00

                                         zapraszamy dzieci na koncert edukacyjny

                           „Bawmy się muzyką”

          pt. Maj jazz- muzyka,

          której wszystko wolno.

 

         Zapraszamy!

 Toruń, 15.05.2019 r.

 

...............................................................................................................................................................................

 

 

 

    INFORMACJA dla Rodziców/ Opiekunów prawnych starających się

o przyjęcie dziecka do Żłobka Miejskiego Nr 2 w Toruniu!

                W dniu 15.05.2019 r. o godz. 10.00 zostały wywieszone na drzwiach wejściowych Żłobka Miejskiego Nr 2 w Toruniu listy dzieci przyjętych oraz lista oczekujących (rezerwowa). Przypominamy, iż należy przybyć do żłobka podstawowego celem potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w terminie od 15 maja br od godz. 10.00  do 20 maja br. do godz. 15.00.
Brak potwierdzenia ww. woli we wskazanym terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy dzieci przyjętych do żłobka/ listy oczekujących na przyjęcie do żłobka.

 

Toruń, 15.05.2019 r.

 

...............................................................................................................................................................................

       MAJ 2019 r. - XXXVII Toruński Miesiąc  dla   Zdrowia

        Po raz kolejny Żłobek Miejski Nr 2 w Toruniu bierze udział w akcji Toruński Miesiąc dla Zdrowia.

       W miesiącu MAJU 2019 roku proponujemy Państwu:

1- szkolenie z  PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ ,

     które odbędzie się w terminach:

 •  16 maja od godz. 16.30  (grupa 12 osobowa)
 •  22 maja od godz. 16.30  (grupa 12 osobowa);

2- KONSULTACJE LOGOPEDYCZNE w terminie:

 •  20 maja od godz. 15.00  (konsultacje indywidualne o ustalonej godzinie).

Liczba miejsc ograniczona !!!

                   W sprawie szczegółowych informacji oraz zapisów na ww. wydarzenia prosimy kontaktować się           z Administracją Żłobka Miejskiego Nr 2 w Toruniu: osobiście (pok. nr 5) lub telefonicznie (566599390).

 

 

 

Toruń, 10.05.2019 r.

 

...............................................................................................................................................................................

                                               

Święto Wielkiej Nocy jest czasem otuchy i nadziei,

czasem odradzania się wiary w siłę Chrystusa                                                                                                                                    i drugiego człowieka.                                                                                                                                                                   Życzymy, aby Święta Wielkanocne  przyniosły radość  i wzajemną życzliwość . 

   Aby stały się źródłem wzmacniania wiary  w Boga  i ludzi.

   Niech Zmartwychwstanie da nadzieję i siłę w pokonywaniu trudności,   

 niech pozwoli z ufnością patrzeć  w przyszłość.                                                                                                                                                                 

    Życzenia składają

          Wiesława Witkowska- Janusz

            Dyrektor Żłobka Miejskiego Nr 2 w Toruniu

                     Wraz z Pracownikami

Toruń, 16.04.2019 r.

...............................................................................................................................................................................

WIOSENNE

  PREZENTACJE

 

Drodzy Rodzice! Zapraszamy Was na wspólne wiosenne zabawy z dziećmi,                                                                             p.n.: „Witaj Wiosno”,                                                                                                                            które odbędą się według harmonogramu:

 • Dnia  09.04.2019 r. o godz. 15.15  – Grupa III „Motylki”
 • Dnia  10.04.2019 r. o godz. 14.45. – Grupa  0 „Słoniki”

                     o godz. 15.15. - Grupa I „Smerfy”

 • Dnia  11.04.2019 r.      o godz. 15.15  –Grupa II „Grzybki”

                         Drodzy Rodzice, prosimy o zabranie ze sobą:

 •  wygodnego stroju
 • obuwia na zmianę

Toruń, 04.04.2019 r.

...............................................................................................................................................................................

INFORMACJA!      

Dnia 27 marca ( środa) o godz. 9:15 zapraszamy dzieci

                             na czwarty koncert edukacyjny       

              „Bawmy się muzyką”

pt. Dźwięk dobry Wiosno!.

 

Zapraszamy!

Toruń, 26.03.2019 r.

...............................................................................................................................................................................

            „Dzień dobry Wiosno!”

                          W dniu 21 marca 2019 r. o godz. 9.15 dzieci ze Żłobka Miejskiego Nr 2 w Toruniu                                          wezmą udział  w przemarszu BARWNYM KOROWODEM WITAJĄCYM WIOSNĘ!

 

Serdecznie zapraszamy Rodziców chętnych do udziału we wspólnym spacerze, wszystkie dzieci uczęszczające na ZAJĘCIA OTWARTE wraz z Rodzicami/ Opiekunami!

                                                                                       

Toruń, 18.03.2019 r.

...............................................................................................................................................................................

Drodzy Rodzice/ Opiekunowie prawni!            

            Od dnia 04 marca 2019 r. ze względu na prowadzoną rozbudowę Żłobka Miejskiego Nr 2        w Toruniu zwracamy się do Państwa o zachowanie szczególnej ostrożności  podczas przyprowadzania i odbierania dzieci z placówki.                                                                                        

            Na terenie Żłobka będą dokonywane prace budowlane, musi przejeżdżać sprzęt, transportowane będą materiały. Wymusza to na nas szereg zmian organizacyjnych i najwyższą dbałość o bezpieczeństwo.

Przez czas wykonywanych prac kanalizacyjnych koniecznym będzie :

1) Korzystanie tylko z jednego wejścia/wyjścia do i ze Żłobka od strony wózkowni

2) Przestrzeganie zakazu parkowania za bramą Żłobka/ nie zastawianie bramy.                                                                                                                                                            

Prosimy Państwa o wyrozumiałość, ostrożność oraz kontakt z pracownikami Żłobka w sprawie napotykanych niedogodności.                                                                                                                                        Dziękujemy!

 

Toruń, 04.03.2019 r.

...............................................................................................................................................................................

 

INFORMACJA!                       

Dnia 28 lutego (czwartek) o godz. 9:15  zapraszamy dzieci  na trzeci koncert edukacyjny

z cyklu „Bawmy się muzyką”

pt. Mistrzowie i wirtuozi .

                                            Zapraszamy!

                                                                                                                                                 Toruń, 26.02.2019 r.

 

...............................................................................................................................................................................

Informacja!