Żłobek Miejski Nr 2
w Toruniu

Zasady przyjęć

                                                                                                                                                                  01.03.2023 r.

Zasady przyjęcia dziecka do Żłobka Miejskiego Nr 2 w Toruniu
 

Nabór do żłobków miejskich odbywa się drogą elektroniczną. Portal dla rodziców, którzy chcą zapisać dziecko do żłobka miejskiego jest dostępny pod adresem https://zlobki.vulcan.net.pl/torun/News

   W celu prawidłowego wypełnienia i złożenia wymaganych dokumentów prosimy zapoznać się z "Regulaminem rekrutacji”, dostępnymi pod adresem https://zlobki.vulcan.net.pl/torun/Files

 

ZASADY REKRUTACJI

 1. Rekrutacja do Żłobków Miejskich w Toruniu odbywa się za pomocą systemu dostępnego na stronie dla kandydata https://zlobki.vulcan.net.pl/torun/Candidates/Add
 2. System rekrutacji oparty jest o kryteria naboru określone w Ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz w statutach żłobków.
 3. Składanie wniosków o przyjęcie dziecka odbywa się w systemie ciągłym – całorocznym.
 4. Nabór główny ma miejsce od dnia 01 września danego roku.
 5. W momencie pojawienia się wolnego miejsca w danej grupie wiekowej w trakcie trwania roku szkolnego, dyrektor decyduje o przyjęciu dziecka z listy wniosków oczekujących w systemie.
 6. Do Żłobka w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miasta Toruń, których rodzice pracują zawodowo lub uczą się w systemie dziennym.
 7. Pierwszeństwo w naborze mają dzieci z rodzin wielodzietnych i dzieci niepełnosprawne oraz rodzeństwo dzieci objętych opieką żłobka.
 8. Do żłobka przyjmowane są dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia.
 9. Przyjęcie dziecka do żłobka uzależnione jest od:
  • ilości uzyskanych punktów w procesie rekrutacji,
  • ilości wolnych miejsc w poszczególnym żłobku oraz w danej grupie wiekowej.
  Dopuszcza się przesunięcie granicy wiekowej w poszczególnych grupach oraz tworzenie grup mieszanych wiekowo.
 10. Wnioski złożone po 30 kwietnia danego roku trafiają na listę wniosków oczekujących na przyjęcie do żłobka.
 11. Dzieci uczęszczające do żłobka nie biorą udziału w ponownej rekrutacji.

Adaptacje

Pierwsze przybycie dziecka do żłobka następuje po uprzednim umówieniu się rodziców z opiekunką grupy. Okres adaptacji jest indywidualny dla każdego dziecka i uzależniony od specyficznych cech dziecka. Trwa przeciętnie od 2 tygodni do 1 miesiąca. Wprowadzanie na grupę dziecięcą rozpoczyna się w obecności dorosłej osoby bliskiej i stopniowo przedłuża się. Gdy dziecko pozna otoczenie, salę i ciocie, rodzice/ opiekunowie stopniowo wycofują się. Czas pobytu ulega stopniowemu wydłużaniu.

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                          09.02.2023 r.

 

UWAGA !

dotyczy: naboru dzieci na rok szkolny 2023/2024

 

Rodzice/opiekunowie prawni, którzy zamierzają zapisać dziecko do Żłobka Miejskiego (o ile jeszcze nie zapisali dziecka przez elektroniczny nabór do żłobków https://zlobek.um.torun.pl/login) dokonają zgłoszenia za pośrednictwem nowej platformy, która zostanie uruchomiona na początku marca 2023r. Link do strony e-naboru Vulcan:  https://zlobki.vulcan.net.pl/torun

Ponadto informujemy, że od 10 lutego 2023 r. z przyczyn od nas niezależnych obecny system rekrutacji będzie nieaktywny.

Rodzice/opiekunowie prawni, którzy złożyli wniosek i oczekują na miejsce w Żłobku Miejskim w dniu 14.02.2023 r.  po godz.18.00 na podany we wniosku adres e-mail otrzymają wiadomość z informacją o kolejnych etapach rekrutacji.

Wnioski złożone poprzez wcześniej działającą platformę nie tracą ważności.

                                                                                                             Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

Zasady przyjęcia dziecka do żłobka - nie aktualne - TRWAJĄ PRACE NAD NOWYM SYSTEMEM
 

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej informuje, że od dnia 1 lipca 2018 r. nabór do żłobków miejskich odbywa się drogą elektroniczną. Portal dla rodziców, którzy chcą zapisać dziecko do żłobka miejskiego jest dostępny pod adresem https://zlobek.um.torun.pl

   W celu prawidłowego wypełnienia i złożenia wymaganych dokumentów prosimy zapoznać się z „Zasadami naboru”, dostępnymi pod adresem https://zlobek.um.torun.pl/doc/zasady_rekrutacji  .

Uwaga!

Rodzic chcący zapisać dziecko do żłobka:

1) loguje się w systemie,

2) wypełnia wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka,
3) wskazuje wybrany żłobek główny oraz ewentualne żłobki alternatywne,

4) drukuje wypełniony wniosek w formacie pdf., który  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów składa, w celu zatwierdzenia, w ciągu 7 kolejnych dni roboczych wyłącznie do  żłobka głównego.

W przypadku braku dostępu do Internetu, na prośbę rodzica, zapisu może dokonać uprawniony pracownik żłobka  w godzinach pracy administracji.

Informacji udzielamy również telefonicznie lub mailowo.

ZASADY REKRUTACJI

 1. Rekrutacja do Żłobków Miejskich w Toruniu odbywa się za pomocą systemu dostępnego na stronie https://zlobek.um.torun.pl
 2. System rekrutacji oparty jest o kryteria naboru określone w Ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz w statutach żłobków.
 3. Składanie wniosków o przyjęcie dziecka odbywa się w systemie ciągłym – całorocznym.
 4. Nabór główny ma miejsce od dnia 01 września danego roku.
 5. W momencie pojawienia się wolnego miejsca w danej grupie wiekowej w trakcie trwania roku szkolnego, dyrektor decyduje o przyjęciu dziecka z listy wniosków oczekujących w systemie.
 6. Do Żłobka w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miasta Toruń, których rodzice pracują zawodowo lub uczą się w systemie dziennym.
 7. Pierwszeństwo w naborze mają dzieci z rodzin wielodzietnych i dzieci niepełnosprawne oraz rodzeństwo dzieci objętych opieką żłobka.
 8. Rodzic chcący zapisać dziecko do żłobka loguje się w systemie:
  • wypełnia wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka,
  • wskazuje wybrany żłobek główny z możliwością wyboru żłobków alternatywnych,
  • drukuje wypełniony wniosek w formacie pdf., który  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów składa, w celu zatwierdzenia, w ciągu 7 kolejnych dni roboczych wyłącznie do żłobka głównego.
 9. W przypadku braku dostępu do Internetu, na prośbę rodzica, zapisu może dokonać uprawniony pracownik żłobka w godzinach pracy administracji.
 10. Przyjęcie dziecka do żłobka uzależnione jest od:
  • ilości uzyskanych punktów w procesie rekrutacji,
  • ilości wolnych miejsc w poszczególnym żłobku oraz w danej grupie wiekowej.
 11. Do żłobka przyjmowane są dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia. 
 12. Dzieci przyjmowane są do dwóch grup wiekowych:
  I grupa – od ukończenia 20 tygodnia życia do 12 miesiąca
  II grupa - powyżej 12 miesiąca do 3 lat.
  Dopuszcza się przesunięcie granicy wiekowej w poszczególnych grupach oraz tworzenie grup mieszanych wiekowo.
 13. Rodzic ma obowiązek w okresie od 1 do 30 kwietnia danego roku, do godziny 15.00 osobiście potwierdzić wolę zapisania dziecka do żłobka głównego oraz dokonać ewentualnych zmian w złożonej dokumentacji.
 14. Niedopełnienie przez rodzica obowiązku, o którym mowa w ust. 12 skutkuje anulowaniem wniosku, tj. usunięciem go z listy wniosków oczekujących.
 15. W dniu 15 maja danego roku (bądź kolejnym dniu roboczym, jeśli 15 maja jest dniem ustawowo wolnym od pracy), do godz. 15:00, komisja rekrutacyjna każdego żłobka wywiesza:
  • listę dzieci przyjętych,
  • listę rezerwową.
 16. Wnioski złożone po 30 kwietnia danego roku trafiają na listę wniosków oczekujących na przyjęcie do żłobka.
 17. Dzieci uczęszczające do żłobka nie biorą udziału w ponownej rekrutacji.

Adaptacje

Pierwsze przybycie dziecka do żłobka następuje po uprzednim umówieniu się rodziców z opiekunką grupy. Okres adaptacji jest indywidualny dla każdego dziecka i uzależniony od specyficznych cech dziecka. Trwa przeciętnie od 2 tygodni do 1 miesiąca. Wprowadzanie na grupę dziecięcą rozpoczyna się w obecności dorosłej osoby bliskiej i stopniowo przedłuża się. Gdy dziecko pozna otoczenie, salę i ciocie, rodzice/ opiekunowie stopniowo wycofują się. Czas pobytu ulega stopniowemu wydłużaniu.

 

Warunkiem rozpoczęcia uczęszczania dziecka do żłobka jest:

 • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia dziecka (tzw. zdolność lekarska, brak przeciwskazań);
 • Zaświadczenie lekarskie o rodzaju diety - w przypadku wskazań diety eliminacyjnej.

 

Przyjąłem do wiadomości i zgadzam sięKorzystanie ze strony internetowej (www.zlobek2torun.pl) oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.