Żłobek Miejski Nr 2
w Toruniu

REKRUTACJA 2021/2022

                              

                                                                                                                                                          22.06.2021 r.  

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice
 

uprzejmie informuję, iż w dniu 01.07.2021 r. o  godz. 16:45  odbędzie się zebranie organizacyjne dla Rodziców/ opiekunów prawnych dzieci przyjętych od 01.09.2021 r. do Żłobka Miejskiego Nr 2 w Toruniu, przy ul. Piskorskiej 9.

       Nieusprawiedliwiona nieobecność na zebraniu Rodziców/ opiekunów prawnych lub osób przez nich upoważnionych (upoważnienie pisemne), równoznaczna jest z rezygnacją z miejsca i skutkuje skreśleniem z listy dzieci przyjętych do Żłobka.

 
Obowiązujące zasady:
- na zebraniu może być obecny jeden rodzic/opiekun prawny
- reżim sanitarny
- zakrywanie ust i nosa
- obuwie na płaskiej podeszwie

      

                                                                                                                                                          20.05.2021 r.  

WAŻNA INFORMACJA

DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECI PRZYJĘTYCH

DO ŻŁOBKA NA ROK 2021/2022          

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuje, iż termin oraz przebieg adaptacji będziemy ustalać z Państwem indywidualnie. Proszę oczekiwać telefonu, bądź informacji mailowej.

W przypadku jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt z administracją żłobka.

                                                                                                                                                    17.05.2021 r.

UWAGA !

dotyczy: naboru dzieci na rok szkolny 2021/2022

Informacja dla rodziców/opiekunów prawnych

Termin potwierdzenia woli

od 17.05.2021 r. godz. 8.30 r. do 19.05.2021 r. godz. 15.00

Niedopełnienie przez rodzica/ opiekuna prawnego ww. obowiązku w podanym terminie, skutkuje anulowaniem wniosku - usunięciem dziecka z listy zakwalifikowanych do przyjęcia bądź listy oczekujących na przyjęcie do Żłobka Miejskiego Nr 2 w Toruniu, tj. listy rezerwowej.

      Informuję, iż zarówno potwierdzenie woli korzystania z usług Żłobka Miejskiego  Nr 2 w Toruniu w roku szkolnym 2021/2022 jak i potwierdzenie woli pozostania na liście wniosków oczekujących na przyjęcie, tzw. lista rezerwowa do Żłobka Miejskiego  Nr 2  w Toruniu w roku szkolnym 2021/2022 przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci, odbywać będzie się na podstawie przesłania w formie piku .pdf lub .jpg na adres e-mail zlobek2torun@op.pl wypełnionego formularza:

W sytuacji, kiedy rodzic/opiekun prawny nie posiada dostępu do drukarki, dopuszcza się możliwość wysłania wiadomości e-mail, o treści:

dotyczy: LISTY PRZYJĘTYCH

Oświadczam, iż potwierdzam wolę korzystania z usług Żłobka Miejskiego  Nr 2 w Toruniu w roku szkolnym 2021/2022 przez moje dziecko:

………………………………………

(Nazwisko i imię dziecka)

……………………….

(data urodzenia dziecka)     

……………………….

     (ID wniosku)

……………………………………………………………………………………………………………

(kod, miejscowość, adres zamieszkania)

  dotyczy: LISTY REZERWOWEJ

Oświadczam, iż potwierdzam wolę pozostania na liście wniosków oczekujących na przyjęcie do Żłobka Miejskiego  Nr 2  w Toruniu w roku szkolnym 2021/2022 mojego dziecka:

………………………………………

(Nazwisko i imię dziecka)

……………………….

(data urodzenia dziecka)     

……………………….

     (ID wniosku)

……………………………………………………………………………………………………………

(kod, miejscowość, adres zamieszkania)

 

                                                                                                                                               14.05.2021 r.  

         

UWAGA !

dotyczy: naboru dzieci na rok szkolny 2021/2022

      Informacja dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci,

które rozpoczną uczęszczanie do żłobka

od 01 września 2021 r.

 

Przypominamy, iż zgodnie z zasadami rekrutacji w dniu 17 maja br. zostaną upublicznione listy dzieci:

- zakwalifikowanych do przyjęcia do Żłobka Miejskiego Nr 2 w Toruniu;

- oczekujących na przyjęcie do Żłobka Miejskiego Nr 2 w Toruniu ( tzw. lista rezerwowa).

W ciągu 3  dni roboczych, licząc od dnia wywieszenia list,tj. od 17 - 19 maja br.,  Rodzic/opiekun prawny potwierdza wolę przyjęcia dziecka bądź wolę pozostawienia dziecka na liście rezerwowej, wypełniając odpowiedni formularz. Brak potwierdzenia przez rodzica woli przyjęcia dziecka do żłobka / pozostawienia na liście rezerwowej jest równoznaczne z nieprzyjęciem dziecka lub usunięciem z listy rezerwowej.

Proszę o śledzienie informacji

                                                                                                                                                        29.03.2021 r. 

UWAGA !

dotyczy: naboru dzieci na rok szkolny 2021/2022

                Informacja dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci,               które rozpoczną uczęszczanie do żłobka od 01 września 2021 r.

Przypominamy o koniczności złożenia oświadczenia potwierdzenia woli zapisu dziecka do Żłobka Miejskiego Nr 2 w Toruniu.

       Niedopełnienie przez rodzica/ opiekuna prawnego ww. obowiązku

w terminie od 01.04.2021 r. do 30.04.2021 r. do godz. 15.00,

skutkuje anulowaniem wniosku - usunięciem dziecka

z listy oczekujących na przyjęcie do Żłobka.

W związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie całej Polski, informuję, że potwierdzenie woli zapisu dziecka do Żłobka Miejskiego Nr 2 w Toruniu odbywać się będzie na podstawie przesłania w formie piku .pdf lub .jpg na adres zlobek2torun@op.pl wypełnionego formularza (kliknij na link)/files/files/2021_Potwierdzenie_ch%C4%99ci_zapisania_dziecka_-_o%C5%9Bwiadczenie_o_zapisie_dziecka_do_%C5%BC%C5%82obka_od_01_wrze%C5%9Bnia_2021_r..pdf

      W sytuacji, kiedy rodzic/opiekun prawny nie posiada dostępu do drukarki, dopuszcza się możliwość wysłania wiadomości e-mail,o treści:

  Oświadczam, iż potwierdzam chęć zapisania do żłobka  mojego dziecka ……………………………………......................................................................……………………………..

    (Nazwisko i imię dziecka)                              (data urodzenia dziecka)                      (ID wniosku)

………………………………………….....................................................……………………………………...

                                   (kod, miejscowość, adres zamieszkania)

 

…………………………………………………………

( nazwisko i imię rodzica / opiekuna prawnego)

……………………………………………………….

    ( kod, miejscowość, adres zamieszkania)

…………………………………………………..

                    ( tel. kontaktowy)

 

Kontakt ze żłobkiem:

Telefon 56 659 93 90 lub 516 490 418

e-mail: zlobek2torun@op.pl


 

Przyjąłem do wiadomości i zgadzam sięKorzystanie ze strony internetowej (www.zlobek2torun.pl) oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.