Żłobek Miejski Nr 2
w Toruniu

DODATKOWY NABÓR DZIECI - PROJEKT " Liczy się "

                                                                                                                                                          16.04.2020 r.

INFORMACJA dotyczy NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO

DO ODDZIAŁU DZIECIĘCEGO W RAMACH PROJEKTU   

         

                                                                                                                                                      06.04.2020 r.

Informacja dla rodziców

dotyczy: naboru dzieci w ramach projektu

 

Termin potwierdzenia woli 07.04.2020 r. do 09.04.2020 godz.15.00

Niedopełnienie przez rodzica/ opiekuna prawnego ww. obowiązku w terminie od 07.04.2020 r. do 09.04.2020 r. do godz. 15.00, skutkuje anulowaniem wniosku - usunięciem dziecka z listy przyjętych do Żłobka.

       W związku z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie całej Polski, informuję, że potwierdzenie woli dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci - wnioski przyjęte, odbywać się będzie na podstawie przesłania w formie piku .pdf lub .jpg na adres zlobek2torun@op.pl wypełnionego formularza (kliknij na link) /files/files/2020.04.06_Potwierdzenie_woli_-projekt.pdf

      W sytuacji, kiedy rodzic/opiekun prawny nie posiada dostępu do drukarki, dopuszcza się możliwość wysłania wiadomości e-mail,o treści:

  Potwierdzam wolę korzystania z usług Żłobka Miejskiego Nr 2 w Toruniu od 01.04.2020 r. przez moje dziecko ……………………………......................................................................……………………………..

                                           (Nazwisko i imię dziecka)                                             (ID wniosku)

 

…………………………………………………………

( nazwisko i imię rodzica / opiekuna prawnego)

……………………………………………………….

    ( kod, miejscowość, adres zamieszkania)

 

WYNIKI NBORU

 

 

INFORMACJA O PRZEDŁUZONYM TERMINIE SKŁADANIA WNIOSKÓW

DO ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W TORUNIU

                                                                                          19.03.2020 r.