Żłobek Miejski Nr 2
w Toruniu

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp

Żłobek Miejski Nr 2 w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Żłobka Miejskiego Nr 2 w Toruniu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-05-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-18, aktualizacja dnia: 2024-02-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Administracją  Żłobka Miejskiego Nr 2 w Toruniu, e-mail: zlobek2torun@op.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 56 659 93 90. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Skargi

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jest niemożliwe, podmiot publiczny może zapewnić dostęp alternatywny, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna i informacyjno – komunikacyjna

Budynek Żłobka Miejskiego Nr 2 w Toruniu  spełnia minimalne wymagania zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

 1. Opis dostępności wejścia do budynku.
  Żłobek Miejski Nr 2 w Toruniu z lokalizacją przy ul. Heleny Piskorskiej 9 składa się z jednego budynku. Posiada wejście główne od ul. H. Piskorskiej 9 i wejście z lewego boku budynku. Żłobek jest wyposażony w jednoskrzydłowe drzwi, przy których umieszczono domofony i videodomofony.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  W Żłobku Miejskim Nr 2 w Toruniu znajdują się przestrzenie komunikacyjne poziome (korytarze) i pionowe (winda) wolne od barier architektonicznych umożliwiające swobodne poruszanie się po obiekcie. Przed Budynkiem  Żłobka oraz wewnątrz znajdują się schody z poręczami, natomiast wszystkie korytarze są bezprogowe. W budynku zainstalowana jest jedna winda osobowa umożliwiająca wjazd na każdą kondygnację Żłobka. Winda jest typu platforma dla osób niepełnosprawnych.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  Przed Budynkiem Żłobka znajduje się podjazd umożliwiający dostęp do obiektu i jego pomieszczeń osobom niepełnosprawnym. Winda osobowa posiada informacje głosowe, a przyciski są opisane Alfabetem Braille’a.
 4. Informacje o sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Żłobek Miejski Nr 2 w Toruniu korzysta z parkingu miejskiego usytuowanego naprzeciwko budynku, który posiada wyznaczone miejsca dla niepełnosprawnych. 
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym:
  Zgodnie art. 2 pkt 11 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Z 2019 r. poz. 1172 i 1495), osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do większości obiektów użyteczności publicznej.
 6. W Żłobku Miejskim Nr 2 w Toruniu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.
 7. Aplikacje mobilne – Żłobek nie posiada aplikacji mobilnej.
 8. Dostosowanie infrastruktury Żłobek Miejski Nr 2 w Toruniu do potrzeb osób niepełnosprawnych - rodzaj udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
 • Winda typu platforma dla osób niepełnosprawnych na poziom 0 i poziom 1.
 • Podjazd dla wózków.
 • WC i Łazienka przystosowane dla potrzeb dla osób niepełnosprawnych.
 • Schody z poręczami.
 • Pochwyty.
 1. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji jest Dyrektor oraz Administracja Żłobka.

 

Przyjąłem do wiadomości i zgadzam sięKorzystanie ze strony internetowej (www.zlobek2torun.pl) oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.