Żłobek Miejski Nr 2
w Toruniu

Archiwum 2020

23.12.2020 r.

 

 

 

                                      02.12.2020 r.      

                 

30.10.2020 r.   

        Święto Dyni                

Dziś w Żłobku wraz z Dynią buźkę swą ćwiczymy  

   23.10.2020 r.

                                                                                                                                                        

16.10.2020 r.

 

07.10.2020 r.

       

       23.06.2020 r.

                                                                                                                                                        08.06.2020 r.

 

                                                                                                                                                         08.06.2020 r.

 

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że 4 czerwca 2020 r. Główny Inspektor Sanitarny opublikował uaktualnione wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Można się z nimi zapoznać na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/zlobki-kluby-dzieciece-i-dzienni-opiekunowie-w-czasie-epidemii-koronawirusa

                                                                                                                                                                           04.06.2020 r.

                                                                                                                                                                01.06.2020 r.

                                                                                                                                                                  26.05.2020 r.

Kochane MAMY, dziś Wasze święto!!!

Przyłączamy się do życzeń

 

                            

                                                                                                                                                              13.05.2020 r.

Uprzejmie, informuję, iż Żłobek Miejski Nr 2 w Toruniu wznawia działalność opiekuńczą
od dnia 14 maja 2020 r.
 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ograniczenia częstotliwości kontaktów, dzieci będą mogli Państwo przyprowadzać najpóźniej do godziny 8.00, natomiast odbierać nie wcześniej niż od godziny 14.00.
 
Przyprowadzamy dziecko, tylko i wyłącznie po wcześniejszej deklaracji i rozmowie z pracownikiem żłobka.
 
Proszę, aby dzieci nie przynosiły ze sobą żadnych przedmiotów, zabawek.
 
Zobowiązani jesteście Państwo do:
- wyposażenia siebie w środki ochrony zdrowia, takie jak: maseczki zakrywające usta i nos oraz rękawiczki jednorazowe;
- stosowanie się do wcześniej ustalonych godzin przyprowadzania i odbierania dziecka ze żłobka.
 
Bezpośrednio po wejściu do budynku żłobka bezwzględnym obowiązkiem Państwa jest:
- zdezynfekowanie rąk sobie i dziecku (płyn do dezynfekcji umieszczony jest na ścianie przy każdych drzwiach wejściowych);
- poddanie się pomiarowi temperatury ciała przez pracownika upoważnionego do wykonywania tej czynności;
- zachowanie dystansu społecznego w przestrzeni publicznej żłobka jak również w pomieszczeniach współdzielonych (hole, klatki schodowe, szatnie) wynoszącego min. 2 m;
- poruszanie się tylko i wyłącznie wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi;
- przebywanie w szatni i w pomieszczeniach współdzielonych możliwie jak najkrócej;
- zachowanie wysokiego reżimu sanitarnego.
 
Wszystkie osoby przebywające w placówce obowiązywać będą Procedury bezpieczeństwa wprowadzone na czas trwania zagrożenia epidemicznego COVID – 19. Dokument ten znajduje się w załączniku. Proszę o przeczytanie i zapoznanie się z treścią procedur. W dniu przybycia do żłobka, przed przyjęciem dziecka do grupy rodzic/opiekun prawny zobowiązany będzie do złożenia pisemnego oświadczenia:
1. o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z korzystaniem z usług Żłobka, świadomości czynników ryzyka, oraz o zapoznaniu się i przyjęciu do stosowania Procedur bezpieczeństwa w Żłobku Miejskim Nr 2 w Toruniu wprowadzonymi na czas trwania zagrożenia epidemicznego COVID – 19;
2. braku obcowania w ciągu ostatnich 2 tygodni z osobami zarażonymi lub przebywającymi na kwarantannie z powodu COVID – 19.
 
W obecnej sytuacji najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego dzieciom, pracownikom oraz wszystkim osobom przebywającym na terenie Żłobka. Prosimy zatem o wyrozumiałość i bezwzględne stosowanie się do ustalonych Procedur, a przede wszystkim o odpowiedzialne podejście do sprawy.
 
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

                                                            

                                                                                                                                                                    08.05.2020 r.

 UWAGA !!!

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 2 w Toruniu

wznawia swoja działalność

 14 maja 2020 r.

                                                                                                                                                                                05.05.2020 r.

Szanowni Państwo,Drodzy Rodzice,

w związku z planowanym wznowieniem działalności Żłobka Miejskiego Nr 2

w Toruniu, w dniu dzisiejszym zostały wysłane do Państwa wiadomości e-mail.

Proszę o zapoznanie się z ich treścią oraz dostosowanie się do potrzeb wynikających z zaistniałej sytuacji.

O dalszych krokach będziemy informować Państwa na bieżąco.

Wszelkie informacje proszę kierować na adres e-mail bądź telefonicznie.

                                                                                                        Pozdrawiam

                                                                                                       Iwona Pucka

                                                                                    Dyrektor Żłobka Miejskiego Nr 2 w Toruniu

                                                                                                                                                                   04.05.2020 r.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

Obecnie trwa analiza sytuacji i planowanych rozwiązań.

W dzisiejszej wypowiedzi Pana Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego, usłyszeliśmy, .......że na chwilę obecną prowadzone są oceny stanu obiektów, które musiałby funkcjonować w oparciu o wiele ograniczeń związanych ze stanem epidemii. Te badania wykazały, że potrzebujemy czasu, aby przygotować je do ponownego otwarcia – najwcześniej miejskie żłobki i przedszkola przyjmą dzieci na początku przyszłego tygodnia........

w złączeniu link do wypowiedzi:

                                                                                                                                                                                      24.04.2020 r.

UWAGA !!!

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                       15.04.2020 r.

Informujemy, iż związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną

i wyłączeniem żłobków z funkcjonowania,

przerwa wakacyjna przypadająca ma miesiąc lipiec,

decyzją Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej,

zostaje anulowana.

 

Żłobek Miejski Nr 2 w Toruniu w miesiącu LIPCU 2020 r.

nie planuje przerwy.

                                                                                                                                                             10.04.2020 r.

UWAGA  ! ! !         

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

informujemy, iż zgodnie z decyzjami Premiera RP w sprawie rozwiązań w walce z rozprzestrzenianiem się epidemii koronowirusa

Żłobek Miejski Nr 2 w Toruniu

zostaje zamknięty do 26 kwietnia 2020 r.

                 Miesiąc KWIECIEŃ br. WOLNY od OPŁAT

   Prosimy Państwa o bieżące śledzenie wiadomości publikowanych na stronie internetowej Żłobka www.zlobek2torun.pl w zakładce AKTUALNOŚCI.

                                                                                                                                                                25.03.2020 r.

 

Szanowni Państwo,

zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Torunia opłaty za żłobek poczynione za okres po 16 marca zostaną zaliczone na poczet pierwszego miesiąca, w którym dzieci powrócą do normalnych zajęć.
Poniżej podaję link.

https://www.torun.pl/pl/przeniesienie-oplat?fbclid=IwAR33haYc3ioXlbL8RaEpMaVWk1MrcAY01U-QUhPv9lOK_a3WePEo9pNxeiQ

https://www.facebook.com/PrezydentToruniaMichalZaleski/photos/a.285967501761276/1071077729916912/?type=3&theater

 

Szanowni Państwo!

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie całej Polski,      informuję, że żłobek będzie nieczynny do dnia 10 kwietnia 2020 r.

 

                                                                                                                                           20.03.2020 r.

Przekazujemy informację od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego:

Szanowni Państwo,

polecamy korzystanie z informacji na stronie rządowej

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

                                                                                                                                  16.03.2020 r.

INFORMACJA !!!

Z uwagi na bezpieczeństwo naszych interesantów i pracowników wprowadzone zostały zmiany w zakresie   organizacji pracy administracyjnej w Żłobku Miejskim Nr 2 w Toruniu. Decyzja o ograniczeniu przyjmowania interesantów obowiązuje od dnia 16 marca 2020 r. do czasu trwania zagrożenia epidemiologicznego chorobą zakaźną COVID-19

Przyjęcia interesantów, możliwe będą w sprawach PILNYCH, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub mailowym.

Osoby zainteresowane naborem do Żłobka, również prosimy o kontakt telefoniczny i składanie dokumentów rekrutacyjnych poprzez pocztę elektroniczną (przesłanie skanów lub plików .jpg) lub korespondencyjnie za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 

KONTAKT ZE ŻŁOBKIEM:

Tel. 56 659 93 90

Email: zlobek2torun@op.pl

 

     Prosimy Państwa o śledzenie na bieżąco wiadomości publikowanych na stronie internetowej Żłobka www.zlobek2torun.pl w zakładce AKTUALNOŚCI.

 

                                                                                              Iwona Pucka

                                                                       Dyrektor Żłobka Miejskiego Nr 2 w Toruniu

 

 

Zaktualizowana „ulotka” z najważniejszymi informacjami dotyczącymi profilaktyki i ochrony przed koronawirusem

 

INFORMACJA

 

   Informuję, iż zgodnie z decyzjami przekazanymi opinii publicznej przez Premiera Rzeczpospolitej Polskiej ws. rozwiązań  w walce z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa,

Żłobek Miejski Nr 2 w Toruniu będzie ZAMKNIĘTY

od dnia 16 marca 2020 r. do co najmniej 25 marca 2020 r. (włącznie).

 

   W dniach 12-13 marca 2020 r. placówka będzie otwarta, lecz apelujemy do rodziców/ opiekunów prawnych aby, jeśli mają taką możliwość, powstrzymali się od przyprowadzania dzieci do żłobka.

   Na mocy specustawy dotyczącej koronawirusa rodzicom dzieci do lat ośmiu przysługuje zasiłek opiekuńczy do 14 dni, finansowany  z budżetu państwa. Aby go uzyskać, nie jest potrzebne zaświadczenie lekarskie. Wystarczy wypełnienie oświadczenia dostępnego na stronie ZUS-u i zaniesienie go pracodawcy.

    Zasiłek może otrzymać zarówno matka, jak i ojciec dziecka, jednak nie oboje z nich. Zasiłek nie przysługuje rodzicom dzieci powyżej 8. roku życia.

                  Szczegółowe informacje nt. zasiłku znajdziecie Państwo na stronie:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/komu-przysluguje-dodatkowy-zasilek-opiekunczy-na-czas-opieki-nad-dzieckiem-w-zwiazku-z-zamknieciem-z-powodu-covid-19-zlobka-klubu-dzieciecego-przedszkola-szkoly-/2537033

       O dalszym rozwoju sytuacji będziemy informowali Państwa na bieżąco.     

Prosimy o śledzenie wiadomości publikowanych na stronie Żłobka w zakładce AKTUALNOŚCI.

Jednoczśnie, informuję, iż wszystkie zajęcia przewidziane w Kalendarzu uroczystości zostają zawieszone do odwołania.

                                                                                           Iwona Pucka

                                                                       Dyrektor Żłobka Miejskiego Nr 2 w Toruniu

 

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,


nasz Żłobek jest miejscem bezpiecznym i wolnym od groźnych wirusów.                                                                   Mimo to informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam dzieci, w ramach profilaktyki zdrowotnej:  


• w żłobku zostały przeprowadzone przypominające szkolenia na temat podstawowych zasad higieny, w tym konieczności częstego mycia rąk oraz kichania i kaszlu w rękaw,

• w żłobku został wprowadzony zaostrzony reżim sanitarny,


• w widocznych miejscach została wywieszona instrukcja dotycząca odpowiedniego mycia rąk,

• na bieżąco reagujemy na obecność osób przeziębionych (pracowników i dzieci), wysyłając ich do lekarza  i do domu,


• jeśli dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, bezzwłocznie powiadom najbliższą stację sanitarno – epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału zakaźnego,


• proszę na bieżąco sprawdzać komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

Aby Żłobek był nadal bezpieczny dla wszystkich, jeszcze raz apelujemy  o nieprzysyłanie przeziębionych i chorych dzieci do żłobka!

W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, rodzicom dzieci do 8. roku życia przysługuje zasiłek opiekuńczy  (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U.2017, poz. 1368).

Kontakt do najbliższej stacji sanitarno – epidemiologicznej:

tel. +48 692 – 282 – 098

 

 

 

 

 

Rekrutacja do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021

Dnia 24 lutego 2020 r. rusza rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń  publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych.

Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do:

  • przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,

zostały określone w Zarządzeniu nr 24 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 29 stycznia 2020 r.                         (załącznik nr 1 do zarządzenia)

Kryteria obowiązujące w tegorocznej rekrutacji są zawarte w uchwale Rady Miasta Torunia:
nr 552/2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania, (Dz.U. Woj.Kuj.-Pom. z 2017r. poz.1208)

Na stronie internetowej miasta został opublikowany materiał informujący o terminach postępowań rekrutacyjnych na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I w szkołach podstawowych. Link do strony:

https://www.torun.pl/pl/nabor-do-przedszkoli-i-klas-pierwszych


Link do naboru elektronicznego dla Rodziców na rok 2020/2021

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/torun

 

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie,

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Toruniu przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich 6

zaprasza rodziców/ opiekunów dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego Nr 2 w Toruniu,

o ile są mieszkańcami Gminy Miasta Toruń,

na warsztaty umiejętności wychowawczych „Kurs dla Rodziców”.

 

 

 

 

 
 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

Drodzy rodzice, Szanowni Państwo

 

wszystkich chętnych rodziców / opiekunów prawnych serdecznie zapraszamy na szkolenie

na temat „ Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa w placówce opieki nad dzieckiem – w Żłobku”.

Szkolenie odbędzie się 24.01.2020 r. o godz. 16.45, w grupie II (Grzybki).

Uzyskamy informacje o współczesnym cyberterroryźmie, terroryźmie, i terrorze kryminalnym oraz zagrożeniach wynikających z tego zjawiska.

Podane zostaną praktyczne rozwiązania dotyczące zachowania się w sytuacjach zagrożenia. Zajęcia ilustrowane będą filmowym materiałem szkoleniowym.

Informacje i zapisy w grupa dziecięcych lub Administracji.

 

 

SZANOWNI  RODZICE !

W dniu 21 i 22  stycznia obchodzimy uroczyste święta Dzień Babci i Dzień Dziadka

Dlatego przypominamy o zaproszeniu i pomocy w przybyciu Babć i Dziadków na uroczystość,

która odbędzie się w dniu 22 stycznia 2020 r., o godz. 9.15, w Żłobku Miejskim Nr 2

miejsce spotkania Grupa II „GRZYBKI” (parter)

Serdecznie zapraszamy na uroczystość.

W programie:

- wystawienie jasełek pt. „Historia Świętej Rodziny”  w wykonaniu najstarszych dzieci

- spotkania w grupach

- zachęcamy Państwa do udziału w akcji pomocy dzieciom dołączając się podczas uroczystości

do zbiórki na WOŚP WIATR W ŻAGLE DLA DZIECIĘCEJ MEDYCYNY ZABIEGOWEJ

 


 

Przyjąłem do wiadomości i zgadzam sięKorzystanie ze strony internetowej (www.zlobek2torun.pl) oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.