Żłobek Miejski Nr 2
w Toruniu

2021 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

23.12.2021

Żłobek Miejski Nr 2 w Toruniu zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

1. Zakup i sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych do Żłobka Miejskiego Nr 2 w Toruniu w terminie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

https://zlobek2torun.ssdip.bip.gov.pl/publiccontracts/view/35131

2. Konserwację i naprawy urządzeń transportu bliskiego użytkowanych w Żłobku Miejskim Nr 2  w Toruniu w roku 2022.

https://zlobek2torun.ssdip.bip.gov.pl/publiccontracts/view/35132

3. Zaopatrywanie w artykuły gospodarstwa domowego i środki czystości Żłobka Miejskiego Nr 2 w Toruniu w terminie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

https://zlobek2torun.ssdip.bip.gov.pl/publiccontracts/view/35133

Termin składania ofert do dnia 31.12.2021 r. godz. 9.00

 

10.12.2021

Informacje o ogłoszeniu

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/83200

Termin składania ofert

do dnia 17-12-2021

Numer ogłoszenia

83200

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć do dnia 17 grudnia 2021 r. do godz. 9:00 osobiście w pomieszczeniu administracji w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą kurierską albo
za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe na adres Zamawiającego.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3. Oferty złożone po upływie terminu składania ofert zwrócone zostaną Wykonawcy.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

20.09.2021

Informacja o wyborze oferty

 

  

 

 

 

                                                      

                                                     

               

                                      

                                                         

 

 

 

 

                                                

 

         09.09.2021 r.

                                                 Informacje o ogłoszeniu

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/68701

Termin składania ofert

do dnia 17-09-2021

Numer ogłoszenia

68701

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć do dnia 17 września 2021 r. do godz. 9:00 osobiście w pomieszczeniu administracji w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą kurierską albo
za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe na adres Zamawiającego.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3. Oferty złożone po upływie terminu składania ofert zwrócone zostaną Wykonawcy.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.


 

Przyjąłem do wiadomości i zgadzam sięKorzystanie ze strony internetowej (www.zlobek2torun.pl) oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.