Żłobek Miejski Nr 2
w Toruniu

2020 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

                                                        Informacja o wyborze oferty                   31.03.2020 r.

 

Informacje o ogłoszeniu                                                                       19.03.2020 r.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1239484#

Termin składania ofert

do dnia 27-03-2020

 

Numer ogłoszenia

1239484

 

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć do dnia 27 marca 2020 r. do godz. 9:00 osobiście w pomieszczeniu administracji w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą kurierską albo za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe na adres Zamawiającego. Ponadto w celu zminimalizowania zagrożenia wynikającego z rozprzestrzeniania się na terenie kraju wirusa SARS-CoV-2, Zamawiający dopuszcza również możliwość przesyłania ofert drogą elektroniczną na adres e-mail: zlobek2torun@op.pl w formie zeskanowanych dokumentów. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub przez osobę należycie umocowaną do reprezentowania Wykonawcy (w takim przypadku do oferty należy też dołączyć zeskanowany dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentowania Wykonawcy).
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną decyduje data i godzina otrzymania oferty drogą elektroniczną na serwer Zamawiającego.
3. Oferty złożone po upływie terminu składania ofert zwrócone zostaną Wykonawcy.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 

                                                                                                                                      18.03.2020 r.

Informacja o wynikach postępowania

Informacje o ogłoszeniu                                                                                      09.03.2020 r.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1237493#

Termin składania ofert

do dnia 17-03-2020

 

Numer ogłoszenia

1237493

 

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć do dnia 17 marca 2020 r. do godz. 9:00 osobiście w pomieszczeniu administracji w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą kurierską albo
za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe na adres Zamawiającego.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3. Oferty złożone po upływie terminu składania ofert zwrócone zostaną Wykonawcy.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 

https://zlobek2torun.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/

 


 

Przyjąłem do wiadomości i zgadzam sięKorzystanie ze strony internetowej (www.zlobek2torun.pl) oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.